Αγγλικά

Η διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών Αγγλικών και Γαλλικών ή Γερμανικών έχει προτεραιότητα στα Εκπαιδευτήριά μας. Η προσπάθειά μας, από το Νηπιαγωγείο και τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, είναι στη γλωσσική επάρκεια, στην ικανότητα επικοινωνίας και στην εξοικείωση με στοιχεία πολιτιστικά και πολιτισμικά. Η κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών με βιβλία, Cds, videos, φυλλάδια,διαδραστικούς πίνακες ώστε η μάθηση να επιτυγχάνεται από επικοινωνιακή προσέγγιση και ευχάριστο κλίμα.Στόχος είναι τα στάδια εκμάθησης να πιστοποιηθούν με τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις γλωσσομάθειας, για την απόκτηση όλων των διπλωμάτων του Πανεπιστημίου Cambridge σε συνεργασία με το Βρεττανικό Συμβούλιο.
Οι εξετάσεις Αγγλικών για μικρούς μαθητές επιβραβεύουν τις προσπάθειες των παιδιών να μάθουν Αγγλικά, με απώτερο στόχο να τα εξοικειώσουν με την εκμάθηση της ξένης γλώσσας και την ιδέα των εξετάσεων. Οι εξετάσεις έχουν σχεδιαστεί με τρόπο, ώστε να αποτελούν μια θετική εμπειρία, τόσο εκμάθησης, όσο και ήπιων αλλά συστηματικών εξετάσεων. Καλύπτουν τις τέσσερις γλωσσικές ικανότητες - ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση, και γραφή - με έμφαση στην ικανότητα ομιλίας και ακρόασης.

Τα Εκπαιδευτήριά μας λειτουργούν ως πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο του British για τις εξετάσεις των Young Learners English Test (Starters-Movers-Flyers) στο Δημοτικό Σχολείο.
Η επιτυχία της διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών στηρίζεται στην κατάταξη των μαθητών σε διαφορετικά τμήματα με βάση το επίπεδο των γνώσεών τους.
Το Δημοτικό Σχολείο ,το Γυμνάσιο και το Λύκειο σε συνεργασία με το Βρεττανικό Συμβούλιο, και με το University of Cambridge ESOL examinations διοργανώνει κάθε χρόνο γραπτές εξετάσεις Αγγλικών για τα επίπεδα KET (Key English Test), που είναι το πρώτο επίπεδο γλωσσομάθειας και το PET (Preliminary English Test), που απευθύνεται σε ανώτερο μαθησιακό επίπεδο και προηγείται του First Certificate in English F.C.E (Lower) Certificate in Advanced English C.A.E και Certificate of Proficiency in English C.P.E.
Στα επίπεδα εξετάζεται η ικανότητα του μαθητή να παράγει γραπτό λόγο, να κατανοεί γραπτά κείμενα, να εξετάζεται ακουστικά, να λύνει γραμματικές ασκήσεις και να παράγει προφορικό λόγο. Το Σχολείο μας συμμετέχει στις εν λόγω εξετάσεις που διεξάγονται στο Βρεττανικό Συμβούλιο, για να κατοχυρώσουν οι μαθητές τα πτυχία αναγνώρισης της Αγγλικής γλώσσας.

Κάθε καλοκαίρι, διοργανώνονται Εκπαιδευτικά ταξίδια σε καλοκαιρινά κολλέγια ή Πανεπιστήμια στην Αγγλία, με κύριο στόχο τη μεγαλύτερη πρόοδο στην ξένη Γλώσσα, τη δημιουργική έκφραση, την πνευματική τους ανάπτυξη, την εξοικείωση των μαθητών με τον πολιτισμό της Αγγλίας, την ψυχαγωγία, τη διασκέδαση, τα Σπορ με ποικιλία αθλητικών δραστηριοτήτων, την Τέχνη, το Χορό, τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, Εκπαιδευτικές Εκδρομές, την ευκαιρία να συναναστραφούν με μαθητές άλλων εθνικοτήτων, κάτι που δημιουργεί μια θαυμάσια ανταλλαγή ιδεών, ενισχύοντας τη γνώση, την επιτυχία και την αυτοπεποίθηση τους σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Οι μαθητές μαθαίνουν να είναι ανεξάρτητα κοινωνικά και υπεύθυνα άτομα. Τα Εκπαιδευτικά ταξίδια είναι σχεδιασμένα, ώστε να ανταποκρίνονται στις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε μαθητή με το σεβασμό και την ευαισθησία που του αξίζει.

Η Διεύθυνση και οι Συνεργάτες των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη Συγχαίρουν  θερμά τους μαθητές τους για την κατάκτηση των πτυχίων Αγγλικών Proficiency και Lower .

Η Διεύθυνση και οι Συνεργάτες των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη Συγχαίρουν  θερμά την μαθήτρια της Β’ Γυμνασίου Τσιμπάνη Γ., για την κατάκτηση του πτυχίου Αγγλικών Lower.

Την Παρασκευή 29-1-2016 και ώρα 11.30,  υποδεχτήκαμε, τον σύμβουλο εξετάσεων του Πανεπιστημίου του Cambridge κ. Stephen Taylor, ο οποίος κατά την παρουσίαση του  ενημέρωσε τους μαθητές μας για τις ...

Η Διεύθυνση και οι Συνεργάτες των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη Συγχαίρουν θερμά τους μαθητές τους για την κατάκτηση των πτυχίων Αγγλικών Lower και Proficiency.

Οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη μιλούν Αγγλικά και διακρίνονται για την Αγγλική τους παιδεία !

…και με Αγγλική παιδεία συνεχίζουν τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη, τις Επιτυχίες τους!

| Εγγραφές 1 έως 6 από 9 | Επόμενη » 12 »|

Μοιραστειτε το